Jongleringsskolan

- För din personliga utveckling

Kognitiv coaching

En coach är en person som hjälper och vägleder en annan person att planera och uppnå ett eller flera mål. Denna vägledning sker genom samtal där uppmuntran och frågor utgör verktygen i processen för att uppnå de uppsatta målen. En vanlig missuppfattning är att en coach ger svar på frågor och har någon form av expertis inom det tänkta området; detta är alltså inte fallet. En coach är snarare, förmodligen även med fördel, en person som inte är insatt i det specifika området.

Jongleringsskolan baserar coachingen på kognitiv träning.© Marcus Ljungqvist