Jonglering

Jonglering har visat sig användbart som komplement vid olika former av medicinsk behandling, så som kognitiv samtalsterapi, psykiatri och sjukgymnastik. Forskning visar bl.a. att effekten av samtalsterapi, vid behandling av kvinnliga patienter som lider av panikångest, blir effektivare i kombination med jonglering (Nakahara et al. 2007). Det har även visat sig att en inlärning av jonglering ökar tillväxten i den del av hjärnbarken där våra motoriska rörelser styrs (Driemeyer et al. 2008).

Att ha jonglering som ett komplement till den traditionella sjukvården innehar flertalet fördelar. Redan idag används jongleringsterapi på ett antal ställen i världen. Den används som metafor för kommunikation och beslutsfattande och även som ett extra verktyg i terapeuters verktygslåda (O’Donoghue, 2007). Jongleringsterapi erbjuds på sjukhus i Europa, bland annat i Milano, Italien. De använder jongleringsterapi vid deras psyko-sociala center. Dit vänder sig patienter med olika neuropsykiatriska diagnoser och funktionsnedsättningar.

Jonglering ska inte ses som en egen behandling utan som ett hjälpmedel och komplement till traditionell vård. Jongleringen är ett kraftfullt verktyg för att förebygga psyko-somatiska problem.